Pierwsza znana umowa ubezpieczeniowa pochodzi z Genui w 1347 r., a w następnym stuleciu ubezpieczenia morskie rozwinęły się na szeroką skalę i składki były intuicyjnie zróżnicowane w zależności od ryzyka. Te nowe umowy ubezpieczeniowe pozwoliły na oddzielenie ubezpieczeń od inwestycji, rozdzielenie ról, które po raz pierwszy okazały się przydatne w ubezpieczeniach morskich.

Ubezpieczenia Zielona Góra to nowoczesne ubezpieczenia

Ubezpieczenia stały się o wiele bardziej wyrafinowane w Europie w erze Oświecenia i rozwinęły się wyspecjalizowane odmiany. Lloyd’s Coffee House była pierwszym zorganizowanym rynkiem ubezpieczeń morskich. Ubezpieczenia Zielona Góra.

Ubezpieczenia majątkowe, jak dziś wiemy, sięgają czasów Wielkiego Pożaru Londynu, który w 1666 roku pożarł ponad 13.000 domów. Zniszczycielskie skutki pożaru przełożyły rozwój ubezpieczeń „z wygody na pilną, zmianę opinii wyrażoną we włączeniu przez sir Christophera Wrena miejsca dla „Urzędu Ubezpieczeń” do jego nowego planu dla Londynu w 1667 r.” Wiele prób ubezpieczenia od ognia przyszło na niczym, ale w 1681 r. ekonomista Mikołaj Barbon i jedenastu współpracowników Urzędu Ubezpieczeń założyło „pierwszą firmę ubezpieczeń od ognia w Londynie” Wiele prób ubezpieczenia od ognia przyszło na nic, ale w 1681 r. ekonomista Nicholas Barbon i jedenastu współpracowników Urzędu Ubezpieczeń założyło „pierwszą firmę ubezpieczeń od ognia”. Początkowo jego Zakład Ubezpieczeń ubezpieczył 5000 domów.

W tym samym czasie pojawiły się pierwsze systemy ubezpieczeń w zakresie gwarantowania emisji przedsiębiorstw. Pod koniec XVII w. rosnące znaczenie Londynu jako centrum handlowego spowodowało wzrost popytu na ubezpieczenia morskie. Pod koniec lat 80-tych Edward Lloyd otworzył kawiarnię, która stała się miejscem spotkań stron z branży żeglugowej, które chciały ubezpieczyć ładunki i statki, oraz tych, które chciały powołać do życia takie przedsięwzięcia.

Te nieformalne początki doprowadziły do powstania rynku ubezpieczeń Lloyd’s z Londynu i kilku powiązanych przedsiębiorstw żeglugowych i ubezpieczeniowych. Pierwsze polisy ubezpieczeniowe na życie zostały wykupione na początku XVIII wieku. Pierwszą firmą oferującą ubezpieczenia na życie było założone w Londynie w 1706 roku przez Williama Talbota i Sir Thomasa Allena Towarzystwo Ubezpieczeń Wieczystych. Edward Rowe Mores założył w 1762 roku Towarzystwo na rzecz Równych Ubezpieczeń na Życie i Dożycie.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu ubezpieczenia

Ubezpieczenia Zielona Góra a rynek

Był to pierwszy na świecie towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, które było pionierem w zakresie składek uzależnionych od wieku, opartych na wskaźniku umieralności, stanowiącym „ramy naukowych praktyk i rozwoju w zakresie ubezpieczeń” oraz „podstawę nowoczesnych ubezpieczeń na życie, na których następnie opierały się wszystkie systemy ubezpieczeń na życie”.

Pod koniec XIX wieku zaczęto udostępniać „ubezpieczenie wypadkowe”. Pierwszą firmą oferującą ubezpieczenie wypadkowe było utworzone w 1848 roku w Anglii Towarzystwo Ubezpieczenia Pasażerów Kolejowych, którego celem było ubezpieczenie od rosnącej liczby ofiar śmiertelnych w powstającym systemie kolejowym.